La Junta

CONGREGACIÓ DE SENYORES SOTA LA INVOCACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST I DE LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT

JUNTA DIRECTIVA - ANY 2017

PRESIDENT
Mossèn Josep Queraltó Serrano

PRIORA
Sra. M. Dolores Nolla Tapias

  VICEPRIORA
Sra. Dolors Fontana Milà

TRESORERA
Sra. Montserrat Gabriel Costa

SECRETÀRIA
Sra. M. Antònia Blanco Segura

VICESECRETÀRIA
Sra. M. Teresa Potau Mas

MAJORALA PRIMERA
Sra. M. Assumpció Marsal Cavallé

MAJORALA SEGONA
Sra. Claustre Sevil Dasca

MAJORALA TERCERA
Sra. Joana Carrasco Forés

VICETRESORERA I VOCAL PRIMERA
Sra. M. Montserrat Amigó Garcés

VOCAL SEGONA
Sra. Montserrat Domènech Figueras

VOCAL TERCERA
Sra. Gemma Brunet Las

VOCAL QUARTA
Sra. Yolanda Roca Chesa

VOCAL CINQUENA
Sra. Helena de Lamoga García-Morato 

VOCAL SISENA
Sra. Ana Bozalongo Antoñazas

CONGREGANT HONORÍFICA (C. núm.1)
Montserrat Boronat Inglés