La Junta

ANY 2022


PRESIDENT
Mossèn Josep Queraltó Serrano

PRIORA
Sra. M. Dolores Nolla Tapias

  VICEPRIORA

Sra. Dolors Fontana Milà

TRESORERA

Sra. Montserrat Gabriel Costa

SECRETÀRIA
Sra. M. Antònia Blanco Segura

VICESECRETÀRIA
Sra. M. Teresa Potau Mas

MAJORALA PRIMERA
Sra. Claustre Sevil Dasca

MAJORALA SEGONA
Sra. Joana Carrasco Forés

MAJORALA TERCERA
Sra. Montserrat Domènech Figueras

VICETRESORERA I VOCAL PRIMERA
Sra. M. Montserrat Amigó Garcés

VOCAL SEGONA
Sra. Gemma Brunet Las

VOCAL TERCERA
Sra. Yolanda Roca Chesa

VOCAL QUARTA
Sra. Helena de Lamoga García-Morato

VOCAL CINQUENA
Sra. Ana Bozalongo Antoñazas 


VOCAL SISENA
Sra. Ruth Marquès Montejano


PRESIDENT HONORARI
Monsenyor Miquel Barbarà Anglès


CONGREGANT HONORÍFICA (C. núm.1)
María Josefa Prat López de Salamero